Congres Handhaving en Naleving

Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch

Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging

Congres Handhaving en Naleving
Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch
Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging
Congres Handhaving en Naleving
Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch
Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging
Congres Handhaving en Naleving
Dinsdag 31 oktober 2017
’s-Hertogenbosch
Ons sociaal domein; dat willen we handhaven! Meeveranderen met een domein in beweging
VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Congres Handhaving en Naleving

Op dinsdag 31 oktober zijn meer dan 750 deelnemers naar ’s-Hertogenbosch gekomen om met elkaar in gesprek te gaan tijdens het congres Handhaving en Naleving.

Naslag

Foto's

Het plenaire programma, de sessies, en meer! Alles is voor u vastgelegd.
Bekijk alle foto's

Films

Wilt u de dag nog een keer beleven? Bekijk het live verslag
De openingsfilm nog een keer bekijken? Bekijk hier de film van familie de Jong.
Bekijk ook de vlogs

Verslag

Bekijk hier het verslag van de dag

Presentaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare presentaties. 

Thematafels
3. Effectief terugvorderen

Vaardigheden
4. Denken als een boef

Het debat 
6. Maatwerk in handhaven
7. Nieuwe eisen gastouderopvang

Rondom 10 
11. Beter zicht op pgb problematiek Rondom 10 verplaatst

De verdieping 1
13. Personenregistratie kinderopvang (PRK)
14. Vertrouwen en controleren

De verdieping 2

12. Omgaan met toezichtgegevens
15. Meer met de meldcode kindermishandeling
16. Nieuwe wet Harmonisatie

De verdieping 3 
18. Weten is nog geen doen
19. Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF)

Interactieve presentaties
21. Leer je wijk nu echt goed kennen
22. Toezicht en handhaving Enschede
23 De rol van de Belastingdienst

Persoonlijke verhalen 
24. Sociaal team; de nieuwe poortwachter
25. Uit het leven van een rijksinspecteur zorg en jeugd.
26. Kwaliteitstoezicht Wmo

De Casustraining 1 
28. Awb en toezichthouder: Doorpakken? Een bevel!
29. Casuïstieksessie handhaving kinderopvang

De Casustraining 2

30. Zo praat je (zonder dat je het weet)!

De basis 
31. De rol van de SVB bij fraudebestrijding pgb
32. Zorgfraude in de gemeentelijke praktijk

De Toppers
37. Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ)
39. Omgaan met toezichtgegevens

Aan de slag met ICT 
44. LRKP en GIR

Pecha Kucha 
47. Regie bij de zorgconsument
49. Smart Home: Veerkracht
50. Smart City - Zorgfraude voorkomen door inzet slimme techniek
52. Handhaving en naleving in het Sociaal Domein: hoe pak je dit aan?

College Tour

45. Spookjongeren helpen (video)
46. Adresgerelateerde fraude (video)
51. De nieuwe kwaliteitseisen